Σύντομη Επισκόπηση

Η ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & Συνεργάτες Ο.Ε. - ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΙΙ, είναι συστημένη εταιρία σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, με δραστηριότητα στην κατασκευή και συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.Την εταιρία χαρακτηρίζουν οι άριστες και φιλικές σχέσεις που διαθέτει με τους κορυφαίους Έλληνες και ξένους κύριους εργολήπτες και μηχανικούς καθώς και η εμπειρία στην σύγχρονη μεθοδολογία ηλεκτρολογικών κατασκευών που αποκτήθηκε από κοινού με αυτούς.
Επίσης, η εταιρία έχει εξασφαλίσει μακρόχρονες και σταθερές εμπορικές σχέσεις με όλους τους σημαντικούς προμηθευτές ηλεκτρολογικού υλικού με σημαντική παρουσία στον κλάδο, με σκοπό την ανταγωνιστικότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, ένα επικερδές αποτέλεσμα για την Εταιρεία και τους Πελάτες της.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1990 από τον Α. Καραμπλιά με την επωνυμία «Α. Καραμπλιάς», εταιρία η οποία σήμερα λειτουργεί παράλληλα και ως ξεχωριστή οντότητα αναλαμβάνοντας σημαντικό αριθμό έργων. Η ίδρυση μιας ακόμη
εταιρίας, της «Ηλέκτρα Ηλεκτρικά Έργα Ε.Π.Ε.» έγινε το 1995. Με την πάροδο των ετών, ιδρύθηκε και η παρούσα Εταιρεία η οποία αναπτύχθηκε στα σημερινά επίπεδα.
Η περίοδος μετά το 1995 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη δραστηριότητα και μια σειρά επιτυχιών στην εκτέλεση έργων σε βιομηχανικές μονάδες, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, οδοστρώματα, σήραγγες, αθλητικά κέντρα κ.λ.π. σε δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις. στην Ελλάδα και τις χώρες της Βαλκανικής. Η ποιότητα κατασκευής, μεθόδου και η έγκαιρη παράδοση των έργων χαρακτηρίζουν την εταιρία ως μία εκ των πιο φερέγγυων και αναπτυσσόμενων του χώρου.

Η εμπειρία των ετών αυτών περιλαμβάνει ενδεικτικά την εξειδίκευση σε τομείς όπως:

• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ
• ΚΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
• ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
• ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
• ΤΡΑΠΕΖΕΣ
• ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
• ΦΟΤΩΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
• ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Μ.Τ.
• ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ
• ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
 
 

 

Μέχρι σήμερα, η εταιρία ακολουθή επιτυχώς την ίδια οδό, παράγοντας εξαίρετη ποιότητα κατασκευής και τεχνογνωσία.
Αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της ανάθεσης σε αυτήν έργων από Έλληνες και ξένους εργολήπτες και μηχανικούς, η εταιρία έχει εγκλιματιστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για παράδοση έργων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
Η συνεχής μας παρουσία στην ανάληψη έργων τέτοιων απαιτήσεων σε όγκο και τεχνογνωσία, προσέδωσε ανταγωνιστική εμπειρία, οικονομική ανάπτυξη και φερεγγυότητα καθώς και τεχνογνωσία και ικανότητα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και λύσεων σε διάφορα τεχνικά προβλήματα.

Please publish modules in offcanvas position.